Een abstract indienen voor het...

4e Nationaal Prehabilitatiecongres
Het jaar van de oogst!

Indienen Abstract
Dit jaar nodigen we onderzoekers uit een abstract in te dienen, maar niet op de manier waarop je gewend bent! We vragen onderzoekers om 1 slide te maken met daarop een tekening of infographic dat jouw onderzoek samenvat. Dus geen ellelange teksten of grafieken, maar een creatieve samenvatting. Als je geselecteerd wordt om jouw onderzoek plenair te presenteren kun je mondeling je onderzoek toelichten. De onderzoekers van de beste abstracts krijgen de kans om die slide plenair op het podium te presenteren, waarna de jury zal beoordelen wie er met de beste abstract prijs vandoor gaat. Dus laat je creativiteit de ruimte en maak er een mooie slide van!

Abstract indienen
Abstracts kunnen ingediend worden via bureau@fit4surgery.nl. Gelieve de tekening of infographic als PDF document door te sturen.

Beoordeling abstracts
Alleen tekening of infographics worden meegenomen in het beoordelingsproces. Criteria die in het beoordelingsproces gehanteerd worden zijn: inhoudelijke kwaliteit, creativiteit, vernieuwing, passend bij het thema, samenhang en samenwerking (bijvoorbeeld vertegenwoordiging van verschillende instituten).

Acceptatie
Na beoordeling door de abstract commissie ontvang je uiterlijk begin augustus 2024 bericht of je tekening of infographic is geselecteerd voor een presentatie. Mocht je zijn geselecteerd voor een presentatie dan wordt je tevens gevraagd een korte pitch voor te bereiden plenair op het podium!

Het indienen van een tekening of infographic betekent dat je als auteur daadwerkelijk deelneemt aan het congres, dat je op de hoogte bent van de kosten die hiermee samenhangen en dat alle auteurs toestemming geven voor publicatie van het abstract op de webpagina van het congres. 

Alle auteurs hebben het abstract gelezen, de inhoud goedgekeurd en ingestemd te worden benoemd als (mede)auteurs.

Deadline 30 juni 2024