Klik hier voor meer informatie en de kandidaten

Miriam van der Velde, Hogeschool Utrecht – Beter Voorbereid op een grote operatie middels mHealth, de resultaten van een multicenter RCT.
Middels een multicenter RCT onderzochten wij de effectiviteit van de Beter Voorbereid app: een app met pre- en postoperatieve informatie en advies voor het aanpakken van leefstijlrisicofactoren. We hebben onderzocht of het gebruik van Beter Voorbereid effect had op het herstel tot 12 weken na een grote operatie. Daarnaast hebben we gekeken naar het effect van de app op complicaties en patiënttevredenheid. Wij bespreken de resultaten van deze studie en de aanbevelingen die hieruit voorkomen.

Bart Scheenstra, Basalt Revalidatie – Prehabiliatie bij Hartchirurgie, resultaten van de DCC Trial
De DCC Trial is een onderzoek welke is uitgevoerd in Maastricht, we hebben 400 patiënten online begeleid met een gepersonaliseerd multimodaal revalidatieprogramma voorafgaand aan een geplande hartoperatie. We hebben gekeken naar het effect op cardiovasculaire uitkomsten (opnames, hartfalen, hartinfarct, herseninfarct) tot 1 jaar na de operatie… Daarnaast zal ik onze visie tonen op de toekomst van een landelijke implementatiestudie voor prehabilitatie bij hartchirurgie.

Dieuwertje Kok, Amsterdam UMC

n.t.b.

  • Programma 2024

    4 presentaties over Wetenschappelijk onderzoek

    Datum: 19 sep 2024Tijd: 13:45 - 14:30 CET